صـفـحـــهء اول

جشنواره ی جهانی سینمایی سماع

در سویدن

 

البوم عکس از برنامه ای نهمین فستیوال بین المللی سینمای افغانستان در سویدن

Noxaurs, 8901 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR

Telephone: 123-456-7890

Email: mail@demolink.org