صـفـحـــهء اولThe SAMA International Film Festival in Sweden

 جشنواره ی جهانی سینمایی سماع

در سویدن[English]  [Dari]

البوم عکس  از برنامه ای نهمین فستیوال بین المللی سینمای افغانستان در سویدن